PUTOVANJE

Jun 2015. od tada ako je nekom vreme bitno koliko dugo...Sanja i ja i naše putovanje kroz Reiki. Evo upravo danas smo imali jedan tretman i ja sam se ponovo podsetila zahvalnosti bogu i univerzumu što sam upoznala to divno biće. Srećna sam što je zovem i prijateljem. Srećna sam što sam završila III stepen jer mi je ta divna energija od samog početka donela pre svega svest o sopstvenom biću a verujte nema veće sreće za čoveka od toga koliko može da pomogne sebi da živi lepše a ne iz nepoznate podsvesti. Sanja ima tu energiju da pokrene uspavane talente, izbaci podsvest na videlo, razbije šablone i programe po kojima su nas učili kako da razmišljamo, upoznaje nas sa sopstvenim strahovima i vraća suštini a to je radost. Da, sve to nije lagan rad a nije ni težak, taj rad usrećuje a ako se još odlučite da i sami sebi pomažete inicijacijom ( što je negde centar i srž svega), Sanja je ta koja će sve da podrži, to je to putovanje...

Negde nakon nekog vremena, osetila sam se sposobnom da nastavim da ovu lepu liniju Usui Reikija praktikujem i sa drugim ljudima, ne samo na sebi. Divna iskustva i divan osećaj, koliko više razumem ljude. A ko su oni...to su baš ljudi koji trebaju da dođu, koji su spremni i žele da svoju životnu energiju usmere ka zdravlju, razumevanju, sreći i miru, baš kao jedna devojka u junu 2015.-te

Hvala Sanja

Sa ljubavlju,

Ružica Ninković