Sanja Dejanović

 

https://www.reiki.org/wpcm.html  

Na priloženom linku možete pronaći objašenje i karte koje se koriste.. Srećno sa radom. Mir u nama i oko nas.

S ljubavlju,

Sanja.