Sanja Dejanović

Tabela žudnje za odredjenom vrstom nezdrave hrane ukazuje na minerale i vitamine koje telo treba a koji se nalaze u drugim namirnicama povoljnijim za ljudsko telo..