Sanja Dejanović

Svako je uvek imao neki savet. Uvek znao kako ti treba da deluješ, šta da radiš, na koji način da se nosiš sa situacijom. Da li je svako od njih imao uvid u dubinu tvojih osećanja, u prirodu tvojih stanja, procesa uma, tela, duha, i srca kroz koje si prolazio? Da li je prošao tvojim putem? Da li je istinski mogao da sagleda šta to nosiš u sebi, na sebi, sa sobom i da li je namera bila iskrena i čista da te istisnki sasluša i iznedri rešenje za situaciju da bi tebi istinski bilo bolje ili se to radilo pro forme? Da li je slušanje bilo iskreno da bi oslobodio ono što ti ničemu ne služi, lakšim korakom išao kroz neko novo sada, i neko novo sutra, drugačije od juče i neko lepše prekosutra. Retki su oni koji mogu da osete punoću emocije koja boji ti dan. Neki od iste pobegnu, sklone se, nedovoljno spremni ili jaki da je iznesu, da je prime, obrade, uzvrate, plasiraju dalje. Neki pak pobegnu jer možda teža je za obradu, nije uvek lagana, leteća, vesela, svetlosna. A ima onih koji ni tu svetlosnu ne mogu da prime jer njihov strah je podublji, jer misle da je nisu zaslužili primiti. Iako su je možda tražili, željno isčekivali da se pojavi, kad je pristigla povukli su se jer je to nešto novo, nepoznato, a pred tim obično bežimo. Teško je nekad da prihvatimo da to u svetu u kom obitavamo ipak postoji. Ali vera je ono što tebe vodi dalje, što ti snagu daje da ne posustaneš onda kada bi neki deo tvog bića to hteo. Vera je ta koja zapeva, nasmeje se glasno, postavi te na pravo mesto unutar sebe i van sebe. Vera je ta koja ne odustaje, koja uvek snagu daje i vodi u bolje dane. Čak iako možda spolja ništa ne bude drugačije, unutra vera promeni stanje. Olakša prolazak kroz nove dubine u nepoznate visine. A srce? Ono radosno isčekuje sve ono novo ili staro što treba da se pojavi, da novi dan i trenutak iznedri. I to isčekivanje nije očekivanje, to je nada koja pokreće ali te ne vezuje. To je ona nada koja ti slobodu daje, otvara te za ono što je najbolje za tebe.

Mir i radost svima i svetlost svetu.

S ljubavlju,